Onze agenda

30 oktober 2021
18.30 uur

H. Mis Dorpskerk Arcen

Bij gelegenheid van Allerzielen

15 december 2021
14.00 uur

Kerstconcert KBO H. Hart

Besloten concert voor KBO-leden

19 december 2021
11.00 uur

Kerstconcert KBO St. Martinus/St. Joseph

Besloten concert voor KBO-leden

Contactgegevens

Tegelse Hofzangers
Erkenkamp 23
5931 BR Tegelen

Telefoon: 06 – 199 95 486

info@tegelsehofzangers.nl

Bestuur

Voorzitter Hans Schelbergen
Secretaris Henk Driessen
Penningmeester Henk Neervoort
Bestuurslid muziekcommissie Henk van Gerven
Bestuurslid algemene zaken Wiel Dings

Beschermheer   De heer J. Canjels